מאמרים

חוש הריח
חוש הריח הוא חוש נוירוכימי המתרכז בין האף למוח. הרחה היא למעשה חישה של מולקולות נדיפות הנישאות באוויר ונשאבות אל חלל האף בתהליך הנשימה. לחומרים שונים תכונות נדיפות שונות. הנדיפות מתרחשת במהלך מגע החומר עם האוויר (או גז או נוזל אחר) מולקולות מהחומר שחיבורן "רופף"  נישאות באוויר.
את חלקו הפנימי של האף מרפדת רקמה רירית הבנויה מתאי אפיתל, המכונה גם פקעית הרחה. בין תאי האפיתל ממוקמים קולטנים- תאי חישה. למולקולות הנדיפות הנישאות באוויר הנשאב אל האף, נטייה להתמוסס ברירית ולהיקשר עם הקולטנים.


ישנם סוגים רבים של קולטנים המתמחים בקשירה עם מולקולות ממבנים שונים- כלומר לריחות שונים קולטנים שונים. כשקשר כזה בין קולטן למולקולה נוצר, תאי החישה מגורים ומעבירים דחפים עצביים שעוברים לתאי החישה – תאי עצב המתמחים בהעברת מסרים בפענוח ריח.כל 'קולטן' רגיש למולקולה מסוימת בלבד זאת בהתאם לאופן בו מסודרים 'חומצות האמינו' בחלבון הקליטה שלו. החלבונים הללו יוצרים סליל המסתובב שבע פעמים סביב עצמו ויוצר בכך כיס בו נלכדת ונקשרת מולקולת הריח.
 מתאי החישה יוצאות מסילות הרחה המעבירות את המידע למרכז הריח הממוקם במוח הביניים.
לאחר שהמידע על הריח נקלט במוח הוא מזהה אותו ומסווג אותו על בסיס מידע קודם \ התניות קודמות.
למוח היכולת לקשר את הריח עם חוויות סנסוריות אחרות שחפפו לו (לדוגמא מראה מסוים, טעם מסוים או אפילו חוויה מסוימת).


לעתים בעקבות חוויה חזקה במיוחד או חוויה שנשנתה מספר פעמים, המוח יורה למערכות בגוף לפעול  אוטומטית בצורה מסוימת (לדוגמא הקאה, הרחה אינטנסיבית, עצימת עיניים. במקרים אלו לרוב מדובר בהתניה  קלאסית.) או יגרום לדחף ליצירת פעולה מודעת אינסטינקטיבית (התניה אופרנטית).
בכל היונקים קיימים כ-1000 גנים שמחוללים את הייצור של קולטני הריח ברירית האף. כשהגנים תקינים – כלומר פעילים, מיוצרים יותר קולטנים וחוש הריח רגיש יותר ובעל ספקטרום רחב יותר של ריחות.
אצל בני האדם 54% מהגנים לא פעילים (פסאודו גנים) בעוד בקופים מסוימים (שימפנזות וגורילות) 28%-36% מהגנים פגומים (פסאודו גנים). אצל הזאב כמעט כל אלף הגנים פעילים ואצל הכלב אך מעט פחות.עקב כך ברירית ההרחה של אדם קיימים כ- 5 מיליון קולטני ריח ובכלבי עבודה נע מספר הקולטנים סביב 220 מיליון.  הסברה היא שתלות נמוכה יחסית במהלך הדורות בחוש הריח והסתמכות על חושים אחרים הביאה במהלך האבולוציה ל"אי התקינות" (פסואדו גנים) באותם הגנים במינים מסוימים.
 
נדיפות הריח
מונח המתייחס לאחוזי פיזור המולקולות של חומר מסוים באטמוספרה. המולקולות נישאות באוויר בהתאם לאופיין ותנועתו של האוויר (עקב רוח, מכשולים פיסיים, טמפרטורה וכ"ד...)
לחומרים שונים אופי נדיפות שונה. ניתן ליחס אותו לצפיפות והמבנה המולקולרים, לחץ האדים, טמפרטורת החומר והסביבה ועוד...


מניסיוננו בחברת מגן א.ר.ת  בד"כ כלבים מריחים בקלות יחסית תרכובות אורגניות מוצקות ביחס לתרכובות סינטטיות מוצקות, לדוגמא כלב לגילוי חומר נפץ לומד לאתר בקלות יחסית חומרים מבוססים על דשן כדוגמת אוריאה ניטרת על פני חומרים סינטטיים כדוגמת C-4 (מבוסס על rdx  וחומרים פלסטיים). נהוג ליחס תופעה זו לאופי הנדיפות של אותן קבוצות חומרים ו\או לכמות הטבעית של סוג הקולטנים המתמחים לאותם סוגים של מולקולות.

 

הכשרת כלבי הרחה וגילוי.
מילון מונחים כלבניים מקצועיים:
יצר (instinct): נטייה בחי מלידה ולא מתוך לימוד.
יצר נגזר (derived instinct):  יצר שקיומו נגזר מיצר אחר.
דחף (impulse): התעוררות פנימית ומהירה לעשות דבר מה. יצר הבא לידי ביטוי.
מטרה: ריח החומר או החומרים אותם אומן הכלב לחפש (כגון: סמים, חומר נפץ, עקבות, אדם, צייד, וכ"ד).
כלב חיפוש: כלב הסורק תאי שטח בתנועה בחיפוש אחר המטרה
כלב אינדיקציה: כלב שעל פי הוראה מהנוהג סורק עצם\ מיכל\ אדם ונותן סימון לנוכחות המטרה.  
להקה (pack): קבוצת בע"ח בעלת סדר הירארכי.
אלפא (alpha): מצב הירארכי הנהגתי עליון.
נוהג (handler): אדם מפעיל כלב.
מאמן: המנהל המקצועי של תכנית האימונים אחראי להכשרת הכלב והנוהג ולתיעוד האימונים. ברוב האימונים הוא המבצע את ההטמנות והאדם היחיד שיודע את מיקומן.
עוזר מאמן: סייע של המאמן.
יצר נהיג (drive): יצר המובא לידי דחף באמצעות גירוי של הנוהג.
אחיזת יצר (sensory threshold):  עצמת הגירוי הנדרשת בכדי להביא את היצר לידי דחף.
עבודה: תרגילי גילוי ואיתור כלבניים.

 

רשימת יצרים נהיגים עיקריים באימון כלבים

שם היצרדוחף ל...נגזר מ...שימוש נהוג ביצר
צייד (prey drive) לרדוף, לנשוך ולהרוג טרף קיום רדיפה אחר חפצים, (כדור, פפירול,שרוול וכ"ד), צייד
גישוש (tracking drive) עיקוב אחר. הפרעות בריחות קרקע צייד פעולות גישוש
הרחת אוויר (פשפוש) air scent drive הרחת מולקולות אוויריות צייד פעולות חיפוש
הבאה retrieve drive להביא טרף שניצוד ללהקה צייד, קיום העדר, נהיגות, מעמד הבאת חפצים\ צייד
קרב fight drive להשוות כוחות פיסיים עם יריב מעמד, רבייה, להקה הגנה\ תקיפה \ סימון אובייקט בנביחה
הימנעות flight drive בריחה מסכנה \ כאב קיום הימנעות מתיקון, כפייה
מעמד rank drive להשיג מעמד עצמי ברור וגבוה בלהקה להקה, קיום קיבוע אלפא של הנוהג \ בני משפחה
משחק play drive קשר פיסי עם חברי הלהקה להקה, מעמד משחק
הגנה defense הגנה עצמית תוקפנית מאויב קיום הגנה \ תקיפה
הגנת הלהקה pack-defense הגנה על חברי הלהקה להקה, קיום העדר הגנה על הנוהג \ בני משפחה\ עדרים
להקה \ להקתיות social drive יצירת קשר עם חברי להקה, יצירת קשר עם חברי להקה פוטנציאליים. צורך לשייכות ללהקה להקה, קיום העדר יצירת קשר

 

כלבים משמשים היום במגוון תפקידי גילוי המסתמכים על כושר ההרחה הרגיש שלהם. במגן א.ר.ת משרתים היום כלבים בכשבעה עשר תחומים מבצעיים שונים החל מכלבים לגילוי נעדרים דרך כלבי מרדף ותקיפה וכלבים לגילוי ואיתור חומרי נפץ, סמים ושרידיהם....

 

תכנית אימונים לכלבי גילוי ואיתור

ריח המטרה
הריח המוטמע לכלב ואותו הוא מחפש לפי פקודה – יכול להיות גם מגוון של ריחות כלב אחד יכול להכיר עשרות סוגי ריחות שונים לחיפוש.
 
מתאר
תוואי השטח בהם הכלב עובד וצורת החיפוש בהם הכלב מאומן לפעול
לדוגמא כלב לגילוי חומרי נפץ בכלי רכב בטווח רצועה יפעל בשונה מכלב לפתיחת צירים האמור לסרוק מאות מטרים מהנוהג שלו.
כלב אחד יכול לפעול במספר מתארים בצורה שונה בכל אחד מהם.
 

כללי
הכשרת כלבי גילוי (כלבי אינדיקציה) ואיתור (כלבי חיפוש) נעשה באמצעות יצר חזק הקיים בכלב בעוצמה רבה.
המאמן מאתר ומגדיר את היצרים הדומיננטיים המפעילים את הכלב – במגן א.ר.ת כלב שלא רוצה לעבוד לא עובד, מתנה לו את סיפוק אותם יצרים לגילוי ריח החומר המבוקש ומתנה לו את תוואי עבודת החיפוש.
רישום ותיעוד מתבצעים לאורך כל השלבים ע"י המאמן או עוזר המאמן.
 
 
גזעי הכלבים
גזעי הכלבים מהם נבחר את הכלבים המיועדים למשימה הם כלבי עבודה ייעודיים לעבודות הרחה. הבחירה בגזעים אלו נעשתה בשל יצריהם הגבוהים, יכולתם המהירה להתנות התניות חדשות, והכמות הרבה יחסית של קולטני ריח ושטח הרירית באפם.
 
 
פרטני
1. אבחון הכלב   
המאמן מבצע סדרת תרגילים ובדיקות לכלב ומאבחן את יצריו הדומיננטיים. היצרים המשמשים לעבודות חיפוש הם לרוב:
יצר הצייד ( מועבר לדחף ומסופק ע"י משחק בכדור ובפפירול).
יצר האכילה (מועבר לדחף ומסופק ע"י מזון). כמו כן נבדקים ומאובחנים
רמות יצרים של נהיגות והימנעות.     
לאחר איסוף נתונים אלו המאמן מתאים את הכלב לתכנית אימונים וליכולת המתאימה לו. כלב שלא נמצא מתאים לתכנית האימונים מנופה מהתכנית  ונמסר לאימוץ.

2. הגברת היצרים
בשלב זה המאמן מעצים ומעצב את היצרים באמצעותם בחר להכשיר את הכלב. יצר הצייד מועצם ע"י סדרה של משחקים ותרגילים באמצעות כדור משחק ומשחקים אחרים.
יצר האכילה מועצם ע"י מתן צ'ופרים   ותיעול הכלב לבצע התנהגויות בשבילם, בעיקר ע"י ניסוי וטעייה.
 
3. חיבור בין כלב ונוהג
המאמן בוחר נוהג המתאים לכלב ע"פ קווי אופי כלליים של אדם וכלב על פי עקרון של השלמה או\והתאמה.
לאחר מכן מתחיל הנוהג לבצע "תרגילי קשר" הבנויים בעיקר על התנהגות להקתית בין הכלב והנוהג (כמו מתן צ'ופרים, משחק נכון עם הכלב, טיפוח וטיולים) ותרגילי משמעת בסיסית. בסוף שלב זה הכלב מכיר בנוהג כחלק מהלהקה שלו ומזהה אותו כמנהיג (אלפא).
נוהג זה ילווה את הכלב לפחות עד סוף תכנית האימונים.
 
4. הטמעת ריח החומר
המאמן מדריך את הנוהג להצמיד בין הרחה של החומר   ליצר הנבחר וסיפוקו (כדור\ מזון) בסדרה של תרגילי הרחה והצמדה באמצעות התניה אופרנטית בנוסף בשלב זה מתבצעת הצמדה בין פקודת החיפוש להמצאות ריח חומר המטרה. בסוף שלב זה הכלב מגיב לפקודת החיפוש ע"י חיפוש ריח החומר בהרחה אינטנסיבית והצמדת האף לחומר, מיד לאחר מכן הכלב מקבל צ'ופר.
ישנם מספר סוגי הטמעות ההטמעה הקלאסית ( הטמעה מרובעת) –
פקודה----- מובילה לעליית דחף-----עליית הדחף מובילה לתגובה-----צ'ופר (מהנוהג)
הטמעה קדמונית -בה הכלב מספק את הדחף ע"י התגובה עצמה
פקודה---- עליית דחף ----תגובה +סיפוק היצר לדוגמה כלב הגנה שנושך שרוול לפי פקודה. או כלב צייד שמביא את הצייד לנוהגו.
 
הטמעה יזמתית- בה הפקודה מתחלפת עם מגע עם החומר לדוגמא כלב הגנה שמגיב בהגנה לתקיפה על הנוהג. או כלב חנ"מ שמסמן חומר ללא פקודה.
מגע עם החומר----עליית דחף----תגובה----סיפוק היצר
 
הטמעה משנית- גורם לוואי שאינו חלק מההטמעה המקורית שלאחר מספר חזרות הופך מבחינת הכלב לחלק בלתי נפרד מההטמעה לדוגמא כלב חנ"מ שמוצא חומר נפץ רק על או ליד גדר מספר רב של חזרות יסרוק בסוף אך ורק את הגדר.
 
הטמעה טיפוסית של כלב חיפוש תהיה מורכבת ממספר הטמעות עם כך המחוברות יחדיו לדוגמא אם נבחן הטמעה בכלב לאיתור חומר נפץ-
פקודה---- עליית דחף----- תגובה (חיפוש)----מגע עם החומר (פקודה) ----עליית דחף ----תגובה (סימון)
 
או בכלב איתור ותקיפה-
פקודה---עליית דחף----תגובה(חיפוש)----מגע עם החומר----עליית דחף----תגובה (תקיפה)
 
5. בניית סימון
בהתאם ליכולת הנדרשת ולכלב, המאמן בוחר סימון ברור של החומר ע"י הכלב. כלומר התנהגות נרכשת קבועה שהכלב יפגין כשיחוש בריח המטרה, לדוגמא סימון בישיבה והצבעה עם האף, סימון בנביחה וכדומה.
ההתניה בשלב זה היא התניה סקינרית.  בסוף שלב זה הכלב מחפש את החומר ומסמן אותו.
 
6. עבודת אבחנה
בשלב זה המאמן מטמין בתוואי זהה בקבוצת מכלים זהים לחלוטין מטרה אחת חיובית (בעלת ריח החומר) ושלוש עד חמש מטרות שליליות המכילות ריחות שונים  
הנוהג עובר ממיכל למיכל ומצביע לכלב על כל אחד בנפרד – רק סימון של חומר המטרה מקבל חיזוק (כדור\ מזון).
המטרה בסוף שלב זה היא סריקה של כל המכלים, סימון המטרה והיעדר false positive\ false negative .
 
7. אימון בתוואי החיפוש
בשלב זה מכינים הנוהג והמאמן את הכלב לעבוד בתוואי וסביבת החיפוש הייעודיים למשימה על כל הריחות הנלווים,האנשים, הרעשים, מסת העבודה (כמות הסריקות בהם הכלב יאלץ לעמוד בשעת המבחן) ועוד...
 ההכנה נעשית ע"י חשיפה מבוקרת והדרגתית לגורמים המסיחים ולמסת   
 העבודה.
 המטרה בסוף שלב זה היא עבודה מלאה של הכלב תחת הסחות מלאות   בסביבת המבחן ומסת העבודה ללא  גריעה באחוזי הגילוי של הכלב מאימוניו בשלבים הקודמים.
 
8. תרגילים מדמים
שלב אחרון בהכשרה. בשלב זה מתבצעים תרגילים מדמים (של המבחן) זהים במסת העבודה, בכמות ההסחות, המיכלים ווהההטמנות השליליות ובסביבת העבודה הייעודית.
בשלב זה המאמן ועוזר המאמן אחראיים על כל ההטמנות והנוהג אינו מודע למיקומם של המטרה והמטרות השליליות.
שלב זה מסתיים כשמגיעים לסטטיסטיקה הרצויה במבחן.
 
9. מבחן
בדיקת הכלב בתנאים ובמתאר (ראה מתאר) שנקבעו מראש כשהמדד להצלחה הוא הקרבה ל 100%  גילוי ו 0% false.