איתור שרידי גופה ופריטים צוות איתור הנעדרים 27.12.2010צוות איתור הנעדרים של מגן א.ר.ת הגיעה בשירות משרד חקירות לאתר בו נערכו חיפושים אחר נעדרת מזה שלושה חודשים ואיתר באמצעות כלבנים וסורקים של החברה שרידי גופה, נשק ומספר פריטים נוספים הקשורים לפרשה.
פרטים נוספים אם יותרו לפרסום יתווספו בהמשך.