לכידת גנבי קלמנטינות נוספים באזור נען 26.12.2010בסיור להכרת שטח עם לקוח צוות האבטחה החקלאית איתר ולכד שני חשודים נוספים שעסקו בגניבת פרי וברשותם כעשרים קילוגרם פרי גנוב