לכידת גנבי קלמנטינות באזור סטריה 26.12.2010בסיור להכרת שטח עם לקוח צוות האבטחה החקלאית של מגן א.ר.ת איתר ולכד שני חשודים שעסקו בגניבת קלמנטינות.
ברכבם נתפסו כשנים עשר קילוגרם פרי גנוב.