כלבי גילוי חנ"מ

כללי

כל קטגוריה באופן העבודה חולקה לשלושה חלקים: מטרה, תיאור (אופן) וטווח.
מטרה: מגדירה לנו את סיבת העבודה עם הכלב.
תיאור: תיאור המשימה וביצועה.

 

טווח: העבודה עם כלבים מתחלקת ל 2 -  דפוסי עבודה


א. סריקה מקרוב לרוב מבוצעת בעזרת רצועה – ביצוע מקסימאלי בעבודת הכלב, סריקת כל הנקודות החשודות מאחר והנוהג עובר נקודה אחר נקודה, בצורה סכמאטית. מצוין לגילוי הסלקות ונדיפות קטנה של החומר.

ב. סריקה מרחוק סריקה חופשית (ללא רצועה), שליטה והכוונה מבוצעים מרחוק, סריקה מהירה מתאימה לשטחים גדולים ולמטענים גדולים בעלי נדיפות חומר גדולה, בדרך כלל מבוצעת בתור סריקה ראשונית מהירה, למקום שאדם לא יכול להגיע, במידה וקיימת סכנה.

כלבי הסנ"ח (סיכול ניסיונות חבלה) של מגן א.ר.ת  מאומנים לזהות ולסמן מעל ל - 16 סוגי חומר נפץ, אמל"ח (אמצעי לחימה) אמצעי חבלה ותחמושת. בהתאם לדרישת הלקוח ניתן לצמצם מגוון זה ו/או להוסיף חומרים חדשים.
לשמירה על כשירות הכלב אנו מבצעים אימונים ברמה היומיומית לכלבן וכן לכלבו, האימון נעשה בחומרים אמיתיים ובאמצעות חומרים אדישים בטוחים וחוקיים אך בעלי רזולוציות ריח אוטנטית מוכחת.

כלבי הסנ"ח של  מגן א.ר.ת נבדלים זה מזה, בחברה כלבים המבצעים סריקת חנ"מ (חומר נפץ מרסק) ואמל"ח בלבד וכלבים המאומנים גם לנטרל או לחסום בגופם מחבל הנושא על גופו חומר נפץ על פי פקודה בלבד - בחירת סוג הכלב נעשית ע"י הלקוח.


סימון אמצעי החבלה נעשה באחת משתי דרכים:
1. סימון פסיבי: סימון רגיל בו הכלב נמנע מלגעת בחומר הנפץ לאחר שזוהה, הסימון יכול להיות ישיבה, נביחות, וכדומה.


2. סימון אקטיבי: (הצבעה) בו על הכלב להצביע על הנקודה המדויקת ממנה נודף הריח (משמש לגילוי הסלקות) הבחירה בין הסימונים נעשית מראש על ידי הלקוח.כלבי חנ"מ ואמל"ח